Online lening afsluiten - over online geld lenen

Online geld lenen heeft veel voordelen. Doordat de traditionele manier van geld lenen nogal wat arbeid vereist, zijn de kosten traditioneel hoog. Waar het bijvoorbeeld om een hypothecaire lening gaat is dat niet zo erg, maar als het om het lenen van kleine bedragen gaat kan het zo zijn dat de kosten erg hoog uitpakken. Op online lening afsluiten staat binnenkort veel informatie over nu geld lenen en verantwoord een lening afluiten. Ook vindt je informatie over de rente. De rente van leningen vertoont vaak een ontwikkeling die je ook zit bij spaarrente. Kijk ook eens op leningen vergelijken

 

 

Tegenwoordig zijn kredieten populair. Echter, niet iedereen komt in aanmerking om een lening aan te gaan. In Nederlands bestaat er zoiets als het bkr - het Bureau Kredietregistratie. Een database waarin het aflossingsgedrag van personen wordt opgenomen. Hebt u in het verleden al eens problemen ondervonden met het aflossen van kredieten, dan hebt u een negatieve codering opgelopen. Het spreekt voor zich dat bankinstellingen dan niet zo happig zijn om u aan krediet te helpen. Deze willen namelijk geen risico nemen. De kans bestaat dat u wederom niet tijdig kunt aflossen. Geld lenen zonder toetsing is mogelijk, maar zeker niet verstandig. Men kan lenen bij privépersonen, maar daar zijn de rentevoeten dikwijls enorm hoog. Meer dan 20% rente is geen uitzondering. Familie en vrienden zijn dan wellicht nog de beste optie. Echter, gaat het om grote bedragen, dan is het weinig waarschijnlijk dan deze kunnen helpen. Lenen zonder bkr toetsing is onverstandig omwillen van volgende redenen: enerzijds is de kans groot dat u wederom in de financiële problemen raakt en anderzijds is dergelijk krediet (zonder toetsing) veel te duur.

Lenen zonder bkr toetsing

Zowat 95% van de financiële instellingen zijn aangesloten bij het BKR. Alvorens een kredietnemer een lening kan afsluiten bij dergelijke kredietinstelling, zal deze instelling een toetsing doorvoeren. Hebt u reeds in het verleden problemen ondervonden met het aflossen van kredieten, dan is de kans groot dat u met een negatieve codering staat vermeld in deze database. De kans is dan groot dat de financiële instelling u niet zal helpen bij de zoektocht naar kredieten. Lenen zonder toetsing is mogelijk, maar erg verstandig is het niet. De rentevoeten van dergelijke kredieten zijn enorm duur. Lenen zonder bkr toetsing kan u ook in financiële problemen brengen. In het verleden had u reeds problemen met het aflossen. Wie zegt dat dit nu weer niet zo zal zijn?

Lenen zonder bkr controle kan bij privébedrijven. Op internet kunt u talloze aanbieders vinden. De vraag is natuurlijk of geld lenen zonder bkr toetsing wel verstandig is. Als het krediet dient om luxegoederen te financieren, dan is het misschien verstandiger om te sparen en de aankoop uit te stellen.

Een andere optie is om te lenen bij familie of vrienden. Met wat geluk kan men - mits goede afspraken - relatief goedkoop lenen.

Lenen kost geld